همکاران و اعضای اصلی شرکت

مدیر شرکت:

دکتر غدیر عشورنژاد

دکتری تخصصی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران
برای دریافت رزومه ایشان بر روی این لینک کلیک نمایید

مدیران تیم های تخصصی

        
 
برای دریافت رزومه کامل اعضا و همکاران شرکت بر روی این لینک کلیک نمایید